AKTUALNOŚCI

Data: 16.05.2016r.

Więcej środków na dofinansowanie z funduszy norweskich


Norwegia i Unia Europejska podpisały umowę dotyczącą uruchomienia nowych programów dofinansowania, których jednym z beneficjentów jest też Polska. Tzw. fundusze norweskie można przeznaczyć m.in. na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Na szczegółowe warunki oraz terminy poszczególnych konkursów musimy jeszcze poczekać, jednak już teraz wiadomo, że środków w ramach funduszy norweskich będzie znacznie więcej niż poprzednio. 

W tym miesiącu rząd norweski i Unia Europejska podpisały umowy o nowej perspektywie finansowej na rzecz krajów najsłabiej rozwiniętych na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W okresie 2014-2021 Norwegia przeznaczy na ten cel 391,4 milionów euro rocznie, wspierając inicjatywy w dziedzinie innowacji, badań i edukacji. Wśród kluczowych obszarów tematycznych znajdą się m.in. bezpieczeństwo energetyczne czy zmiany klimatyczne.

W nowym okresie finansowania kwota 2,8 mld euro zostanie udostępniona 15 państwom członkowskim Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia stosunków dwustronnych z trzema krajami-darczyńcami.

Polska pozostanie największym beneficjentem środków norweskich i EOG. Alokacja przewidziana dla naszego kraju to 809,3 mln euro. Podpisanie porozumień z UE umożliwia rozpoczęcie oficjalnych negocjacji bilateralnych Polski z darczyńcami, dotyczących wykorzystania tych funduszy.

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl Departament Komunikacji w Ministerstwie Rozwoju, podpisanie porozumień z UE umożliwia rozpoczęcie oficjalnych negocjacji bilateralnych Polski z darczyńcami, jednak dopiero po zakończeniu negocjacji będzie wiadomo, w jakich proporcjach zostanie podzielony budżet oraz jakie będą warunki finansowania. Terminarz naborów nie jest zatem jeszcze znany.

System funduszy norweskich i funduszy EOG składa się z dwóch mechanizmów finansowych. Jeden z nich jest finansowany wyłącznie przez Norwegię (Norway Grants) i wynosi 179,1 milionów euro rocznie na lata 2014-2021. Drugi (EEA Grants) wynosi 221,2 milionów euro rocznie i obejmuje połączony wkład Islandii i Liechtensteinu wynoszący 4 proc. ogółu. Pozostałe 96 proc. pokrywa Norwegia.

Państwami-beneficjentami nowego okresu finansowania będą - obok Polski - Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Obecnie realizowana jest jeszcze druga edycja tych funduszy, a łączna kwota środków na lata 2009-2014 dla Polski to 578,1 mln euro. Wszystkie zostały już rozdysponowane, a czas na realizację i rozliczenie projektów mamy do końca 2017 r. Polska wykorzystała też całą pulę w wysokości 528 mln euro przyznaną w pierwszej edycji na lata 2004-2009. 

źródło: gramwzielone.pl


Data: 13.05.2016r.

Podziękowania za targi GreenPower 2016


Wszystkim serdecznie dziękujemy z odwiedzenia naszego stoiska na tegorocznych targach energii odnawialnych GreenPower. Do zobaczenia w przyszłym roku!
Do przeczytania szerszej relacji zapraszamy do zakładki http://oze-sun.pl/pl/wydarzenia  

Data: 21.04.2016r.

Obecność Oze-Sun Sp. z o.o. na targach GreenPower 2016


Informujemy że w tym roku będziemy obecni na targach GreenPower na stoisku nr 48, które mieści się w pawilonie nr 7 (parter).
 
Targi będą się odbywać na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 10.05-12.05.2016r.
 
Wszystkich gorąco zachęcamy do odwiedzenia naszego stoiska.
 

Data: 07.04.2016r.

Postulaty branży fotowoltaicznej trafiły do Ministerstwa Energii


Dzisiaj Porozumienie Branży Fotowoltaicznej skierowało do resortu energii postulaty dotyczące zmian w nowelizacji ustawy o OZE, której przygotowanie zapowiada ME.  

Porozumienie Branży Fotowoltaicznej zostało zawiązane 30 marca br. przy okazji spotkania z urzędnikami Ministerstwa Energii, którego tematem był nowy system wsparcia dla właścicieli mikroinstalacji. ME chce wprowadzić zmiany w tym zakresie w nowelizacji ustawy o OZE, która powinna zostać przyjęta przed 1 lipca 2016 r., czyli przed terminem, w którym zgodnie z aktualną wersją ustawy o OZE powinien wejść w życie rozdział 4 tej ustawy zawierający nowe zasady dopłat dla producentów zielonej energii.

Porozumienie tworzą organizacje branżowe ? Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiczne, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej oraz Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, a także kilkadziesiąt firm z branży fotowoltaicznej, których liczba ciągle rośnie.

? Uczestnicy branży fotowoltaicznej to przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, działacze społeczni oraz przedstawiciele świata nauki. Specyfiką branży PV (np. w przeciwieństwie do sektora energii wiatrowej) jest duże rozproszenie podmiotów w niej działających, brak podmiotów korporacyjnych oraz zorganizowanego lobbingu. W dotychczasowych konsultacjach z ME w zakresie ustawy o OZE w 2016 r. nie zawsze brały udział podmioty i osoby, które reprezentowały stanowisko całej branży. Z tego powodu zaistniała konieczność powołania reprezentantów stanowiska branży fotowoltaicznej w zakresie nowelizacji ustawy o OZE. W związku z powyższym kluczowe jest wyłonienie grona formalnych reprezentantów rynku fotowoltaicznego ? czytamy w stanowisku Porozumienia.

Inicjatorzy Porozumienia podkreślają w piśmie do ME, że ich intencją jest ?znalezienie konsensusu pomiędzy oczekiwaniami Prosumentów, Ministerstwa Energii oraz branżą fotowoltaiczną? i zamierzają ?aktywnie, w sposób merytoryczny i konstruktywny wspierać proces przygotowania nowelizacji ustawy o OZE, tak aby wypracowane rozwiązania były dopracowane oraz aby uwzględniały oczekiwania stron".

W postulatach Porozumienia skierowanych do Ministerstwa Energii znajdziemy m. in. pełny net-metering 1:1 mierzony w kWh jako bilansowanie sumy energii czynnej i dystrybucji. W ramach net-meterignu proponuje się rozliczanie w cyklach rocznych, brak opodatkowania bilansowania oraz brak opłat dodatkowych za obsługę bilansowania przez zakład energetyczny / OSD.

Porozumienie postuluje też utrzymanie taryf gwarantowanych, zgodnie z aktualnymi zapisami ustawy o OZE, które przysługiwałyby za nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci po zbilansowaniu. W przypadku instalacji o mocy do 3 kW proponuje się taryfę 75 gr./kWh, a dla wszystkich instalacji o mocy od 3 do 10 kW ? stawkę 65 gr./kWh.

Kolejny postulat to szeroka definicja prosumenta, którym stawałby się każdy podmiot w momencie montażu mikroinstalacji ? w tym obok gospodarstw domowych także jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, gospodarstwa rolne i przedsiębiorcy. 

W rozmowy na temat rozwoju rynku PV Porozumienie chce zaangażować także Ministerstwo Rozwoju, wskazując, że ?rynek fotowoltaiki stwarza duży potencjał do uzyskania wymiernych efektów gospodarczych i społecznych, wzrost PKB, wzrost zatrudnienia oraz rozwój sektora MŚP?.

Porozumienie w piśmie skierowanym do Ministerstwa Energii apeluje jednocześnie ?tak szybko jak to możliwe? o spotkanie z dyrektorem Departamentu Energii Odnawialnej w ME Andrzejem Kaźmierskim. Na tym spotkaniu chce omówić nowe regulacje dla prosumentów oraz harmonogram dalszych prac nad nowym systemem wsparcia. Porozumienie apeluje ponadto o zapraszanie przedstawicieli branży PV na spotkania konsultacyjne ws. nowelizacji ustawy o OZE oraz zorganizowanie cyklicznych spotkać z reprezentantami Porozumienia. 

źródło: gramwzielone.pl


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16