FOTOWOLTAIKA - Dokumentacja projektowa

Na specjalne zamówienie dokonujemy sporządzenia dokumentacji projektowej dla każdej wielkości instalacji fotowoltaicznej. Zaczynając od analizy terenu i sporządzenia wstępnej koncepcji instalacji fotowoltaicznej do uzyskania warunków przyłączeniowych oraz uzyskania Pozwolenia na Budowę bądź uzyskania prawomocnej zgody na wniosek zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających decyzji PnB. Proces sporządzenia oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej jest zależny od wielkości instalacji PV. W przypadku dużych farm fotowoltaicznych o powierzchni zabudowy powyżej 1ha, wraz z całą infrastrukturą techniczną pozyskujemy także Decyzję Środowiskową dotyczącą braku konieczności sporządzania Raportu Oddziaływania na Środowisko.