OFERTA - Dofinansowanie - Podmioty Publiczne

Firma OZE-SUN Sp. z o.o. oferuje Gminom.

Pełnienie roli konsultanta technicznego przy wprowadzaniu programu dofinansowującego dla Gmin w ramach naboru wniosków do regionalnych programów operacyjnych z Funduszy Europejskich na lata 2014 - 2020 R.P.O. działanie 4.1. i 4.3.

 W ramach tego zadania podejmujemy się do:
1. Przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami celem udzielenia wyjaśnień z zakresie możliwości skorzystania z dofinansowania instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców węglowych i termomodernizacji budynków w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji lub Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.
2. Przygotowanie materiałów informacyjnych dla mieszkańców ( ankieta, ulotka informacyjna tp.).
3. Przeprowadzenia naboru wniosków mieszkańców.
4. Udział w spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami gminy.
5. Określenie wielkości instalacji OZE w oparciu o ankiety dla mieszkańców.
6. Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
7. Przygotowanie wniosku wraz z audytem energetycznym i oceną środowiskowo / ekologiczna przedsięwzięcia.
8. Pomoc przy pytaniach i odpowiedziach przy weryfikacji przez instytucję wdrażającą do otrzymania promesy umowy w oparciu o umowę współpracy.

Działania te obejmują :
a) wymianę pieców węglowych,
b) termomodernizację budynków,
c) montaż instalacji fotowoltaicznych,
d) montaż pomp ciepła,
e) możliwa do osiągnięcia dotacja bezzwrotna do 40%-85 % kosztów kwalifikowanych.