FOTOWOLTAIKA - Baza wiedzy

Odnawialne Źródła Energii - Odnawialne źródła energii (energia wiatrowa, energia słoneczna, energia hydroelektryczna, energia oceanów, energia geotermalna, biomasa i biopaliwa) stanowią alternatywę dla paliw kopalnych i przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, różnicowania dostaw energii i zmniejszania zależności od niepewnych i niestabilnych rynków paliw kopalnych (zwłaszcza ropy i gazu). UE jest liderem w zakresie technologii źródeł odnawialnych. Do UE należy 40 % wszystkich patentów z obszaru energii odnawialnej na świecie, a w 2012 r. w UE zlokalizowana była niemal połowa (44 %) światowej mocy elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (nie licząc elektrowni wodnych). W unijnym sektorze odnawialnych źródeł energii zatrudnionych jest obecnie ok. 1,2 mln osób. Unijne prawodawstwo dotyczące wspierania odnawialnych źródeł energii znacznie się zmieniło w ostatnich latach. Trwają też rozmowy na temat przyszłych ram polityki na okres po 2020 r.

Panel słoneczny - nazywany inaczej modułem fotowoltaicznym, bądź panelem PV,  jest urządzeniem elektrycznym, w którym zachodzi konwersja energii promieniowania słonecznego w prąd stały. Panel słoneczny składa się z cel (eng. cells), niewielkich płytek krzemowych w których zachodzi efekt fotowoltaiczny. Pojedynczy panel jest łączony z innymi panelami, które tworzą razem instalację fotowoltaiczną. Panele są montowane na specjalnej konstrukcji wsporczej, zarówno na dachu, jak i w terenie zielonym. Istnieje również możliwość montażu na fasadzie budynku, bądź stosowaniu paneli zamiast okien (BIPV). Moc każdego panelu PV jest podawana jako moc, którą osiągają w tzw. warunkach STC (odpowiednia temperatura, nasłonecznienie, ciśnienie itd.). Sprawność modułów wynosi obecnie od 14 do 16% w warunkach STC (rekord w warunkach laboratoryjnych uzyskanych przez JA Solar wyniósł 20%). Standardowe panele słoneczne posiadają moc znamionową od 100 do 320 Watt. Panele PV wytwarzają prąd stały o parametrach innych, niż parametry sieci (m.in. inna częstotliwość), więc niezbędnym elementem przy instalacjach PV jest inwerter (falownik PV), którego opis znajdziemy poniżej. 

Inwerter (falownik PV) - jest urządzeniem przetwarzającym energię elektryczną prądu stałego wytworzoną w instalacji fotowoltaicznej w energię elektryczną prądu przemiennego o parametrach pracy sieci elektroenergetycznej. Inwertery są specjalnie zaprojektowane pod pracę instalacji PV i zawierają szereg zabezpieczeń m.in. zabezpieczenia chroniące instalację przed pracą wyspową. Inwertery możemy sklasyfikować następująco:
- bez transformatorowe (najczęściej używane),
transformatorowe z galwaniczną separacją (używane przy modułach cienkowarstwowych),
- wyspowe (dedykowane dla instalacji off-grid, czyli nie połączonych z sieći zewnętrzną).
Warto również wspomnieć o MPPT trackerach, które mają duży wpływ na wydajność instalacji PV w przypadku występowania zacienień. MPPT (eng. Maximum Power Point Tracking). Ilość MPPT trackerów w falowniku może nawet o 20% podnieść uzyski energii elektrycznej z instalacji PV. Większość obecnie produkowanych falowników ma przynajmniej jeden układ MPPT. Technologia MPPT służy do śledzenia maksymalnego punktu mocy modułu PV, szukając najwyższego napięcia na panelach. Układ dwóch MPPT tracekrów stosujemy wówczas, gdy ilości modułów w stringach są różne bądź instalacja znajduje się na dwóch połaciach dachowych.

Instalacja on-grid - jest to instalacja PV, która jest połączona z siecią dystrybutora energii elektrycznej. W tym przypadku energia elektryczna jest w pierwszej kolejności konsumowana na pokrycie potrzeb własnych danego obiektu, a następnie oddawana do sieci OSD. 

Instalacja off-grid - jest to instalacja PV, która nie jest połączona z siecią dystrybutora energii elektrycznej. W tym przypadku energia elektryczna, która nie jest wykorzystywana na pokrycie potrzeb własnych (występują nadwyżki produkowanej energii elektrycznej) jest kumulowana w specjalnych akumulatorach. Energia elektryczna z akumulatorów jest wykorzystywana w momencie poboru energii elektrycznej, kiedy instalacja PV już nie pracuje (np. wieczorem).

Nowelizacja Prawa Energetycznego "Mały Trójpak" - ustawa z dnia 26 lipca 2013r., która wprowadziła szereg zmian w stosunku do Odnawialnych Źródeł Energii w naszym kraju. Jest to część większego projektu ustawy o OZE, czyli Dużego Trójpaku Energetycznego. Nowelizacja prawa jest skutkiem narzucanie przez Unię Europejską odpowiednich norm (Dyrektywa 2009/28/WE), dotyczących stosowania OZE. Polska zobowiązała się do 20% udziału OZE w 2020r. "Mały Trójpak" a w konsekwencji Duży Trójpak mają ułatwić rozwój OZE w Polsce.