INFORMACJE O FIRMIE

 Firma "Odnawialne Źródła Energii - Energia Słoneczna" a w skrócie "Oze-Sun" Sp. z o.o. zarejestrowana 18.02.2011 r. została powołana na potrzeby realizacji zadań związanych z odnawialnymi źródłami energii, w zakresie wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.Głównym zakresem i obszarem działania jest fotowoltaika - wytwarzanie energii odnawialnej promieniowania słonecznego. W wyniku rocznego okresu przygotowania struktury firmy, budowy składu osobowego, odbycia cykli szkoleń jest gotowa do przyjęcia zleceń na realizację pełnego procesu inwestycyjnego związanego z instalacjami fotowoltaicznymi [PV]. Od lutego 2012 r. firma rozpoczęła realizację szeregu prac związanych z instalacjami PV na etapie koncepcji oraz dokumentacji projektowej. W chwili obecnej możemy zagwarantować, że w przypadku współpracy z nami zrealizujemy Państwa zamierzenia w sposób rzetelny i profesjonalny, od momentu przygotowania finansowania inwestycji po efekt końcowy tj przekazanie instalacji do eksploatacji i sprzedaży energii do sieci energetycznej.
 

 

 
Z poważaniem:
Prezes Zarządu Janusz Bartosz
 
Firma Oze-Sun Sp. z o.o. jest oficjalnym partnerem na rejon Południa Polski producenta paneli fotowoltaicznych produkowanych w Polsce firmy - Selfa S.A.
 
 
 http://www.selfa-pv.com/
 
 
WSPÓŁPRACA: