AKTUALNOŚCI

Data: 13.02.2018r.

Dotacje na efektywność energetyczną. Szkolenie w NFOŚiGW


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje szkolenie w ramach kończącego się naboru wniosków o dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków. To ostatnia szansa, żeby skonsultować i dopracować swoje projekty ? zapewnia NFOŚIGW.

19 lutego br. w NFOŚiGW odbędzie się szkolenie adresowane do przedstawicieli państwowych jednostek budżetowych, szkół wyższych, administracji rządowej oraz nadzorowanych lub podległych jej organów i jednostek organizacyjnych.

Spotkanie z ekspertami NFOŚiGW związane jest z trwającym jeszcze naborem w ramach drugiego konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Termin składania wniosków upływa niebawem, bo 27 lutego 2018 r. Rozstrzygnięcia konkursu można spodziewać się w październiku tego roku.

Budżet trwającego konkursu to 90 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania z Unii Europejskiej w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85 proc.

Wsparcie będzie skierowane na projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, obejmującej takie elementy, jak ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu (w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych); wymiana oświetlenia na energooszczędne; przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła; instalacja/przebudowa systemów chłodzących (w tym również z zastosowaniem OZE); budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji; zastosowanie automatyki pogodowej oraz systemów zarządzania energią w budynku; budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła; instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne.

NFOŚiGW podkreśla, że w ramach realizowanych projektów możliwa jest instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Dofinansowane może zostać także opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego.

Do kosztów kwalifikowanych można ponadto zaliczyć takie działania jak instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; instalacja zaworów podpionowych i termostatów; tworzenie zielonych dachów i ?żyjących, zielonych ścian?; przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.

Zakres przedsięwzięcia głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego i prowadzić do redukcji zużycia energii końcowej co najmniej o 25 proc.

 
źródło: gramwzielone.pl
 

Data: 13.10.2017r.

Dofinansowanie dla osób prywatnych


Skorzystaj z preferencyjnego finansowania i stwórz własne źródło energii!

Będziesz mógł otrzymać nawet 30-procentową dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
 

To naprawdę się opłaca. Jako właściciel małej elektrowni zasilanej z odnawialnych, ekologicznych źródeł, staniesz się ?prosumentem?, czyli równocześnie konsumentem i producentem ?zielonej energii?. Dzięki temu zmniejszysz domowe rachunki za energię elektryczną, możesz także zmniejszyć koszty ogrzania domu.

W nowym programie Prosument, wdrażanym przez BOŚ na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dobór rodzaju inwestycji jest bardziej elastyczny, co oznacza, że inwestycja w instalację grzewczą nie jest ograniczona wymogiem powiązania jej z urządzeniami służącymi do produkcji energii elektrycznej.
Ty decydujesz co instalujesz!!

Dbamy także o Twój czas. Możesz upoważnić instalatora do wypełnienia wymaganych dokumentów i złożenia w Twoim imieniu wniosku o kredyt.

Niech zielona energia będzie z Tobą!

WAŻNE: mając na uwadze różne godziny otwarcia placówek Banku oraz potrzebę zapewnienia równej dostępności do puli środków na kredyty preferencyjne i dotacje, Bank rozpocznie przyjmowanie wniosków na EKOkredyt Prosument II
w dniu 16 października 2017 r. od godziny 10.30.

Oze-Sun Sp. z o.o. zajmuje się kompleksowo obsługą procesu pozyskania dofinansowania.
 
 

Data: 28.09.2017r.

W Polsce jest już ponad 20 tys. prosumentów


Miniony kwartał był jednym z lepszych jeśli chodzi o inwestycje na rynku mikroinstalacji OZE. Wyraźnego wzrostu przyłączeń jednak nadal nie widać. Skoku możemy się spodziewać w najbliższych kwartałach, jednak bynajmniej nie z powodu rządowego systemu wsparcia.

Na koniec 2015 r. łączny potencjał mikroinstalacji OZE w Polsce sięgał 32,05 MW, na co składało się 4,49 tys. urządzeń. Rok później było już 14,87 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 91,29 MW. Jak sytuacja wygląda po pierwszej połowie roku 2017?

Jak wynika z danych przekazanych portalowi Gramwzielone.pl przez pięciu największych operatorów systemu dystrybucyjnego (PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Energa Operator, Enea Operator, innogy Stoen Operator), w I kwartale 2017 r. do ich sieci przyłączono 2012 mikroinstalacji o łącznej mocy 14,823 MW, co było wynikiem najsłabszym od I kwartału 2016 r., w którym wielu inwestorów wstrzymało przyłączenia ze względu na niespodziewane zmiany w systemie wsparcia dla prosumentów i oczekiwanie na nowe rozwiązania.

W II kwartale 2017 r. przyłączeń mikroinstalacji było jednaj już dużo więcej. W sumie w tym okresie w sieci największych OSD pojawiło się w 3216 mikroinstalacji OZE o mocy 21,571 MW ? tak wynika z danych przesłanych Gramwzielone.pl przez pięciu największych operatorów sieci dystrybucyjnych.

Na wynik za drugi kwartał 2017 r. złożyło się przede wszystkim 1170 mikroinstalacji o mocy 6,84 MW, które przyłączyła spółka Tauron Dystrybucja, następnie 906 mikroinstalacji o mocy 6,38 MW przyłączyła PGE Dystrybucja, 669 mikroinstalacji o mocy 5,087 MW dołożyła Energa Operator, a 452 mikroinstalacje o mocy 3,166 MW ? Enea Operator. Ponadto działający na terenie Warszawy i okolic innogy Stoen Operator przyłączył 19 mikroinstalacji o mocy 0,098 MW.

Z danych przekazanych przez czołowych OSD po II kwartale br. wynika, że na koniec pierwszej połowy 2017 r. łączna liczba mikroinstalacji OZE w Polsce przekroczyła 20,1 tys., a ich moc wzrosła do 127,691 MW.

Za ten wynik niemal w całości odpowiadają mikroinstalacje realizowane w technologii fotowoltaicznej. Najwięksi operatorzy systemu dystrybucyjnego w kolejnych kwartałach przyłączają pojedyncze mikroinstalacje realizowane w innych technologiach.

Jaki może być trzeci kwartał 2017 r.? W ubiegłym roku wyniki przyłączeń za II i III kwartał były zbliżone ? przyłączono odpowiednio 19,8 tys. i 21,4 tys. mikroinstalacji. Rozpatrując rozwój rynku w tamtym okresie, trzeba jednak brać pod uwagę, że niemal do końca II kwartału nie było jasne, jak i kiedy zmieni się system rozliczeń dla prosumentów. Ostatecznie tzw. system opustów wprowadzono przyjętą pod koniec czerwca 2016 r. nowelizacją ustawy o OZE i wszedł on w życie z dniem 1 lipca ubiegłego roku.

Bieżący rok będzie pierwszym od lat, w którym inwestorzy mogą mieć pewność co do zasad rozliczeń, które w najbliższej przyszłości nie powinny ulec zmianie. Ministerstwo Energii zapowiadało wcześniej pewne poprawki, m.in. zwiększenie maksymalnej mocy mikroinstalacji z 40 kW do 50 kW, czy objęcie systemem opustów mikroinstalacji należących do przedsiębiorców (ten pierwszy postulat wpisano do ostatniego rządowego projektu nowelizacji ustawy o OZE, o drugim postulacie na razie cisza). W najbliższych kwartałach nie powinno być jednak gruntownych zmian w sposobie rozliczeń energii produkowanej z najmniejszych instalacji OZE.

Wyniki polskiego rynku mikroinstalacji może natomiast poprawić realizacja instalacji, które powstaną w poszczególnych województwach dzięki unijnemu dofinansowaniu z regionalnych programów operacyjnych. Konkursy z nowej perspektywy budżetowej UE ruszyły już na dobre, a pierwsze gminy ? beneficjenci unijnych dotacji sięgających nawet 85 proc. kosztów kwalifikowanych ? szukają już wykonawców.

Liczba mikroinstalacji, które powstaną w naszym kraju dzięki unijnym dotacjom, w najbliższych latach może być liczona w dziesiątkach tysięcy. Tylko dzięki ostatniemu konkursowi dla projektów parasolowych, który przeprowadzono w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego, na terenie tego województwa przybędzie kilkanaście tysięcy prosumentów. 

źródło: gramwzielone.pl


Data: 22.08.2017r.

Dotacje na instalacje fotowoltaiczne dla prosumentów z Podkarpacia


Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego przeprowadzi nabór wniosków od gospodarstw domowych, które są zainteresowane otrzymaniem dotacji unijnej na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych. To efekt pozyskania unijnego dofinansowania dla projektu parasolowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego. 

Projekt, który realizuje Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, z działania 3.4 "Rozwój OZE " Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Projekt przewiduje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW u mieszkańców gmin należących do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny obejmuje gminy: miasto Rzeszów, Boguchwała, miasto i gminę Łańcut, Czarna, Głogów Małopolski, Czudec, Krasne, Trzebownisko, Tyczyn, Lubenia, Świlcza i Chmielnik.

Nabór wniosków od mieszkańców tych, gmin, którzy są zainteresowani pozyskaniem dotacji na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, będzie prowadzony w dniach 11 - 29 września br., w godzinach pracy poszczególnych urzędów gmin.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zaznacza, że energia elektryczna wytworzona z zamontowanych instalacji fotowoltaicznych musi być zużywana na potrzeby własne gospodarstw domowych i nie może zostać wykorzystana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej, w tym agroturystyki.

Niewykorzystana część energii elektrycznej wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej będzie wprowadzona do sieci elektroenergetycznej i będzie podlegać rozliczeniu w ramach obowiązującego prosumentów systemu opustów.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej możliwe jest również na budynkach nowobudowanych, o ile zostaną oddane do użytku do 31 marca 2018 roku.

W okresie trwałości, wynoszącego 5 lat od zakończenia projektu, beneficjent dotacji będzie zobowiązany do przekazywania do gminy informacji o aktualnych wskazaniach licznika i falownika na wezwanie gminy lub do umożliwienia przedstawicielowi gminy dostępu do instalacji w celu sprawdzenia stanu licznika.

Poziom dofinansowania wyniesie do 85 proc. kosztów kwalifikowanych netto. Podatek VAT  w wysokości 8 proc. przy instalacjach realizowanych poza budynkami lub 23 proc. przy instalacjach realizowanych w ramach kubatury domów o powierzchni maksymalnie 300 m2  nie zostanie zaliczony do kosztów kwalifikowanych.

Całkowita wartość projektu wynosi 45,4 mln zł, w tym unijne dofinansowanie z RPO dla woj. podkarpackiego sięgnie 35,6 mln zł.

Realizacja projektu powinna rozpocząć się jeszcze w III kwartale br. i zakończy się w IV kwartale 2018 r.

źródło: gramwzielone.pl


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16