AKTUALNOŚCI

Data: 20.02.2015r.

Sejm ponownie za poprawką Bramory! Będą taryfy gwarantowane dla prosumentów


W dzisiejszym głosowaniu Sejm odrzucił poprawki senackie dotyczące wsparcia dla prosumentów. Tym samym ostatecznie do ustawy o OZE zostanie wpisana poprawka prosumencka wniesiona przez posła PSL Artura Bramorę.

W dzisiejszym głosowaniu za odrzuceniem senackich poprawek w zakresie zasad sprzedaży energii z domowych mikroinstalacji OZE i tym samym utrzymaniem przyjętej wcześniej przez Sejm poprawki Bramory opowiedziało się 227 posłów, przeciwko było 200 posłów, a 9 wstrzymało się od głosu. Nie głosowało 24 posłów. 

Za utrzymaniem poprawek senackich i odrzuceniem poprawki prosumenckiej głosowało 198 obecnych na sali posłów Platformy Obywatelskiej z wyjątkiem jednego posła PO, Łukasza Tuska, który wstrzymał się od głosu. 

Za poprawką Bramory opowiedziały się natomiast wszystkie pozostałe kluby, przy czym w PiS, SLD i TR od głosu wstrzymał się jeden poseł w każdej z tych partii. Za poprawką prosumencką zagłosowało też 9 posłów Solidarnej Polski, 4 posłów SP wstrzymało się od głosu, a w grupie posłów niezrzeszonych za poprawką Bramory opowiedziało się 16 posłów, a 2 było przeciwko. 

Tym samym zwolennicy poprawki prosumenckiej uzyskali bezwzględną większość niezbędną do utrzymania w ustawie o OZE zapisów o taryfach gwarantowanych dla prosumentów zgodnie z poprawką Bramory.

Posłowie poparli poprawkę prosumencką już wcześniej, podczas głosowania nad ustawą o OZE w dniu 16 stycznia br. Zwolennicy taryf gwarantowanych w Sejmie oddali wówczas 220 głosów "za", wobec 218 głosów "przeciw" i przy jednym głosie wstrzymującym się.

Mimo wcześniejszego poparcia Sejmu poprawka Bramory nie spotkała się z przychylnością Senatu, który zaproponował w zamian swoją poprawkę autorstwa senatorów PO.

Dlatego sprawa poprawki Bramory wróciła do Sejmu, a w dzisiejszym głosowaniu posłowie bezwzględną większością głosów ponownie poparli poprawkę wprowadzającą system 15-letnich stałych, preferencyjnych stawek za sprzedaż energii z domowych mikroinstalacji OZE w ramach tzw. systemu taryf gwarantowanych (ang. feed-in tariffs). 

Poprawka posła Bramory ma na celu wprowadzenie dla domowych mikroinstalacji OZE o mocy odpowiednio do 3 kW  i do 10 kW tzw. taryf gwarantowanych za sprzedaż do sieci produkowanej przez nich energii, które będą niezmienne przez okres 15 lat. Stałe stawki w ramach polskiego systemu taryf gwarantowanych mają obowiązywać dla każdej domowej instalacji mieszczącej się w w/w przedziale mocy, w tym okresie od momentu jej uruchomienia.

Poprawka prosumencka autorstwa posła PSL wprowadza obowiązek zakupu energii od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy do 3 kW wykorzystującej różne odnawialne źródła energii po określonej, stałej w okresie 15 lat, cenie (tylko dla pierwszych 300 MW):

  1. hydroenergia ? 0,75 zł za 1 kWh
  2. energia wiatru ? 0,75 zł za 1 kWh
  3. energia promieniowania słonecznego ? 0,75 zł za 1 kWh

Dla mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW przewidziano natomiast następujące taryfy gwarantowane (tylko dla pierwszych 500 MW): 

  1. biogaz rolniczy - 0, 70 zł za 1 kWh
  2. biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów ? 0,55 zł za 1 kWh
  3. biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków 0,45 zł za 1 kWh;
  4. hydroenergia ? 0,65 zł za 1 kWh
  5. energia wiatru - 0,65 zł za 1 kWh
  6. energia promieniowania słonecznego ? 0,65 zł za 1 kWh

Rozdział 4. ustawy o OZE poświęcony dopłatom do produkcji zielonej energii ma wejść w życie z początkiem 2016 r. Pozostałe regulacje zawarte w ustawie o OZE wejdą w życie po podpisie prezydenta, publikacji w Dzienniku Ustaw i upłynięciu vacatio legis. 

źródło: http://gramwzielone.pl/trendy/14882/sejm-ponownie-za-poprawka-bramory-beda-taryfy-gwarantowane-dla-prosumentow


Data: 20.11.2012r.

Nowa strona www


Witamy na naszej nowej stronie internetowe. Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.


Data: r.

Jak będzie teraz rozliczać prosumentów Energa?


1 lipca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o OZE, która zmienia stosowane wcześniej zasady rozliczeń prosumentów w zakresie niewykorzystanych nadwyżek energii, którą oddają do sieci.

Zgodnie z nową wersją ustawy o OZE, prosumenci już wcześniej wprowadzający energię do sieci, a także nowi prosumenci, którzy uruchomią produkcję po 1 lipca br., mają teraz podlegać pod system tzw. opustów, dzięki któremu za energię wprowadzoną do sieci ma im przysługiwać rabat na energię pobieraną z sieci. W zależności od wielkości instalacji rabat wyniesie 70 proc. lub 80 proc. liczone od znajdujących się na rachunku za energie opłat zmiennych, ale bez uwzględniania w tym rabacie opłat stałych.

Problemem okazuje się jednak okres, w jakim prosumenci będą rozliczani przez operatorów. W nowej wersji ustawy o OZE znajdziemy co prawda informacje na ten temat, jednak jak się okazuje, pozostawiają one wątpliwości co do interpretacji przyjętych przepisów.

W ustawie czytamy m.in., że ?rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym".

Ponadto, w informacjach na ten temat zawartych w aktualnej wersji ustawy o OZE znajdziemy jeszcze zapis mówiący o tym, że sprzedawca ma informować prosumenta o ilości rozliczonej energii zgodnie z okresami rozliczeniowymi przyjętymi w umowie kompleksowej.

Co w praktyce te zapisy będą oznaczać dla dotychczasowych i nowych prosumentów w ich relacjach z zakładami energetycznymi i jak będą teraz prowadzone rozliczenia energii oddawanej do sieci operatora?

Na pytanie portalu Gramwzielone.pl jeden z operatorów ? Energa ? odpowiada, że okresy rozliczeniowe, wynikające z zawartych z klientami umów kompleksowych, odbywają się w cyklach jedno i dwumiesięcznych, a początek okresu rozliczeniowego będzie liczony od dnia pierwszego odczytu zrealizowanego po 1 lipca br.

Energa informuje ponadto, że magazynowanie nadwyżki energii wprowadzonej do sieci przez prosumenta zgodnie z ustawą ma trwać 365 dni od dnia danego odczytu i nie ma przy tym znaczenia czy instalacja została oddana do użytku przed czy po 1 lipca.

Właściciele instalacji oddanych do użytku po 1 lipca będą rozliczani w systemie opustów od dnia swojego pierwszego odczytu. Natomiast właściciele ?starych? instalacji wejdą do systemu rozliczeń opustowych z dniem pierwszego odczytu zrealizowanego po 1 lipca ? komentuje Jakub Dusza z biura prasowego Energi.

ŹRÓDŁO: gramwzielone.pl 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16