AKTUALNOŚCI

Data: 29.05.2015r.

NFOŚiGW: dofinansowanie dla przemysłu w programie wartym 1 mld zł


Przedsiębiorstwa, które podejmą inwestycje, aby ograniczyć swój wpływ na środowisko, będą mogły otrzymać do 75 proc. finansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W nowej ofercie programowej czeka na przedsiębiorców miliard zł.

Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła Program priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu, którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przemysłu na środowisko. Budżet programu został przyjęty na poziomie 1 mld zł.    

Głównym założeniem i celem Programu jest stworzenie kompleksowego instrumentu finansowego dla przedsiębiorców przemysłowych, którzy chcą lepiej gospodarować surowcami pierwotnymi, optymalizować gospodarowanie energią i zmniejszać szkodliwe emisje. Program jest reaktywacją obowiązującego w 2014 roku instrumentu wsparcia przedsiębiorców.

" Przyjęty Pogram odpowiada na potrzeby polskiego przemysłu, ponieważ pozwala na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw, aby nie uciekały z produkcją za granicę. Zależy nam, by miejsca pracy pozostawały w Polsce. Ogłoszenie o naborze wniosków planujemy w czerwcu " mówi Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym. Aktualnie przedsiębiorstwa będą mogły realizować projekty, prowadzące do zmniejszeniu zużycia surowców pierwotnych oraz ograniczania szkodliwych emisji do atmosfery. Szczególnie duży nacisk położono na stworzenie przedsiębiorstwom możliwości dostosowania się do rygorystycznych wymagań wynikających z Dyrektywy o Emisjach Przemysłowych (IED), która dotyczy źródeł spalania powyżej 50 MW, a także do standardów planowanych do wdrożenia w ramach przygotowywanej dyrektywy, dotyczącej średnich źródeł spalania (tzw. dyrektywy MCP).

W ramach Programu NFOŚiGW zaoferuje na warunkach preferencyjnych pożyczki ( 3-miesięczny WIBOR, nie mniej niż 2 proc. w skali roku), wynoszące od 0,5 mln zł do 90 mln zł. Pożyczka będzie mogła ulec częściowemu umorzeniu, nawet do 20 proc.  Wysokość umorzenia uzależniona jest m.in. od tego, czy inwestycja przyniesie wyższe efekty, niż wynikające z wymagań prawnych.

Realizacja programu przyniesie znacznie korzyści dla środowiska i poprawi warunki życia w regionach, narażonych na zanieczyszczenia przemysłowe. Celem programu jest zmniejszenie w skali roku zużycia surowców pierwotnych co najmniej o 1 mln ton. Według założeń, roczna emisja CO2 ma ulec zmniejszeniu co najmniej o 50 tys. ton, dwutlenku siarki  - co najmniej o 15 tys. ton na rok, tlenków azotu (NOx) co najmniej o 3 tys. ton na rok,  a pyłów - o 500 ton na rok.

Przedmiotowy Program będzie realizowany w latach 2015-23, natomiast umowy dofinansowania z beneficjentami będą zawierane do 2020 r.

Docelowo Program zostanie uzupełniony o kolejne obszary wsparcia m.in. na poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach oraz energetyczne wykorzystanie odpadów i osadów ściekowych.  Będzie to możliwe po ostatecznym przyjęciu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 
źródło: http://gramwzielone.pl/trendy/16432/nfosigw-dofinansowanie-dla-przemyslu-w-programie-wartym-1-mld-zl
 

Data: 06.05.2015r.

Dotacje na mikroinstalacje na wsi. Startują nabory wniosków


Ruszają nabory wniosków o dotacje na montaż mikroinstalacji OZE finansowane z PROW 2007-2013. O dotacje mogą starać się gminy, składając projekty zakładające montaż mikroinstalacji zarówno na budynkach gminnych jak i na domach swoich mieszkańców. Jednym z warunków jest wykorzystanie wyprodukowanej energii na potrzeby własne. 

Projekt jest realizowany dzięki oszczędnościom uzyskanym w unijnym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Do wykorzystania jest w sumie 22,7 mln euro, a maksymalna wartość dotacji może sięgać nawet 90% kosztów kwalifikowanych.

Pomoc na realizację inwestycji dotyczącej budowy mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii dla danego beneficjenta może wynieść maksymalnie 200 000 euro. 

Resort rolnictwa podkreśla, że jednym z podstawowych warunków uzyskania dofinansowania jest zużycie wyprodukowanej energii w 100% na potrzeby własne danego użytkownika mikroinstalacji.

Nabory wniosków są realizowane oddzielnie przez władze poszczególnych województw. Każde z województw w zakresie konkursów może przyjąć swoje regionalne kryteria oceny wniosków.

W przypadku Podlasia, gdzie nabór wystartował wczoraj, wnioski o dotacje na mikroinstalacje muszą spełniać m.in. następujące kryteria.

Na terenie powiatu, na obszarze którego jest położona gmina, w której planowana jest realizacja mikroinstalacji, musi znajdować się: park narodowy (lub otulina, jeżeli została wyznaczona) albo park krajobrazowy (lub otulina, jeżeli została wyznaczona), albo rezerwat przyrody (lub otulina, jeżeli została wyznaczona), albo obszar chronionego krajobrazu, albo obszar Natura 2000. Gmina powinna też zrealizować w ciągu ostatnich dwóch lat co najmniej 2 inwestycje z dziedziny ochrony środowiska o zasięgu lokalnym. 

Władze woj. podlaskiego zakładają, że projekty montażu mikroinstalacji OZE na terenie tego województwa zrealizuje kilka gmin. Nabór wniosków o dotacje na mikroinstalacje z PROW 2007-13 potrwa w woj. podlaskim do 28 maja br.

Oprócz woj. podlaskiego nabory wniosków zaczynają się niemal równocześnie także w pozostałych województwach.

Wczoraj wystartowały nabory wniosków w woj. lubelskim, lubuskim, śląskim i świętokrzyskim. Trwa już nabór wniosków w woj. dolnośląskim. Jutro nabory wystartują w woj. warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. 11 maja rozpoczną się w woj. kujawsko-pomorskim, łódzkim  i pomorskim, 15 maja ? w woj. mazowieckim i opolskim, a 18 maja ? w woj. podkarpackim.

Potencjalni beneficjenci będą musieli się pospieszyć ze składaniem wniosków. Część naborów kończy się już w połowie tego miesiąca, a ostatnie 1 czerwca br.

Mikroinstalacje realizowane w ramach konkursu z PROW 2007-13 mają powstać najpóźniej do połowy października br.  

Terminy naboru wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru projektów dla poszczególnych województw są dostępne pod tym linkiem. 

 
źródło: http://gramwzielone.pl/trendy/16061/dotacje-na-mikroinstalacje-na-wsi-startuja-nabory-wnioskow
 

Data: 29.04.2015r.

BOŚ podsumowuje pierwsze efekty uruchomienia programu "Prosument"


W ciągu kilku dni od uruchomienia Programu Prosument, wartość wniosków złożonych w BOŚ Banku na kredyty z dopłatą na mikroinstalacje OZE przekroczyła 30 mln zł. W większości dotyczą one instalacji fotowoltaicznych. Najwięcej wniosków, w ujęciu wartościowym jak i ilościowym, zostało złożonych na terenie województwa małopolskiego ? informuje BOŚ Bank.

BOŚ Bank rozpoczął nabór wniosków na kredyty z dopłatą w ramach Programu Prosument w miniony piątek, 24 kwietnia. W ciągu zaledwie kilku dni Klienci zainteresowani kupnem mikroinstalacji OZE złożyli wnioski kredytowe na łączną kwotę przekraczająca 30 mln zł. Średnia wartość planowanej  inwestycji to ponad 40 tys. zł.

? W ramach Programu Prosument można ubiegać się o dopłatę na zakup szeregu urządzeń służących do produkcji energii elektrycznej, bądź cieplnej i elektrycznej, m.in. instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, elektrowni wiatrowych czy kolektorów słonecznych lub kotłów na biomasę. Zgodnie z naszymi  przewidywaniami najwięcej wniosków dotyczyło zakupu i montażu mikroelektrowni słonecznych ? mówi Mariusz Klimczak, Prezes Banku Ochrony Środowiska.

Największe zainteresowanie Programem odnotowano na terenie województwa małopolskiego ? mieszkańcy tego regionu złożyli blisko 25 proc. wszystkich wniosków (ujęcie wartościowe), które wpłynęły dotychczas do BOŚ Banku. Program okazał się również bardzo popularny na południowym wschodzie Polski ? ponad 11 proc. wniosków pochodzi z woj. podkarpackiego.

? Obecnie trwa analiza złożonych wniosków ? oceniana jest zdolność kredytowa Klientów. Spodziewamy się, że pierwsze kredyty zostaną udzielone na początku maja ? mówi Paweł Bujarski, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Detalicznej BOŚ Banku. ? Obsługa w oddziałach odbywa się płynnie. Po kilku dniach wzmożonego ruchu, obecnie wnioski przyjmowane są na bieżąco ? dodaje Paweł Bujarski.

Finansowaniem w ramach Programu Prosument może być objęte do 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Oprocentowanie kredytu jest stałe i wynosi 1 proc. w całym okresie kredytowania, który może wynieść nawet 15 lat. Środki, zarówno na kredyt, jak i wysokie, bo sięgające do 40 proc. kosztów inwestycji dopłaty, pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Cały budżet Programu Prosument wynosi 800 mln zł i podzielony jest na trzy obszary ? środki dystrybuowane przez banki (w tym wypadku jedyną instytucją finansową obsługującą Program w tym zakresie jest BOŚ Bank), wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz jednostki samorządu terytorialnego.

W części przewidzianej do dystrybucji przez banki, NFOŚiGW zaplanował w 2015 r. wydatkowanie 200 mln zł. Wypłata środków została podzielona na transze. Maksymalna wysokość pierwszej transzy wynosiła 20 mln zł i tyle też otrzymał BOŚ Bank.

BOŚ Bank

 
źródło:  http://gramwzielone.pl/trendy/15997/bos-podsumowuje-pierwsze-efekty-uruchomienia-programu-prosument
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą dotyczącą dofinansowania instalacji fotowoltaicznych z programu Prosument!.
 

Data: 27.04.2015r.

Zapraszamy na majowe targi GreenPower


Dostępne w nowej perspektywie środki unijne na odnawialne źródła energii i ochronę środowiska w latach 2014 ? 2020 zwiększyły zainteresowanie OZE. Na targach GreenPower w Poznaniu (26-28.05.2015 r.) wystawcy będą prezentować urządzenia i systemy umożliwiające m.in. darmowe pozyskiwanie energii ze światła słonecznego.   

Odnawialne źródła energii są coraz bardziej popularne, bo energii z nich nie trzeba produkować. Czas na inwestycję jest bardzo dobry ? nowa ustawa o OZE, korzystna dla małych instalacji oraz malejące ceny komponentów do instalacji fotowoltaicznych przyczyniają się do coraz większego zainteresowania tą technologią. Warto pamiętać także o energii wiatru - instalacja wiatrowa o mocy 5 kW może zasilić w energię dom jednorodzinny. Osoby zainteresowane pompami ciepła także znajdą na targach odpowiednią ofertę.

Z Polski i zagranicy

Na majowych targach GreenPower w pawilonie 8A oraz na terenie otwartym wystawcy z Polski, Belgii, Niemiec, Austrii, Włoch i Szwecji będą prezentować produkty i technologie z zakresu m.in.: energii słonecznej, wiatrowej, biomasy i biopaliw.

Nie zabraknie także prezentacji technologii oszczędzania czy uzdatniania wody, które pomagają racjonalnie gospodarować wodą w domach, budynkach, gospodarstwach rolnych i zakładach produkcyjnych.

Na targach obecne będą również firmy doradcze, które będą podpowiadać zainteresowanym inwestycjami w OZE jak i skąd pozyskać środki finansowe.

Energetyczne debaty

Podczas targów GreenPower odbędzie się szereg konferencji, podczas których eksperci będą starali się odpowiedzieć m.in. na pytania: czy ?zielona energia? jest opłacalna, jak dobrać kolektor słoneczny oraz jak najlepiej wykorzystać odnawialne źródła energii?

Tematy debat to m.in.: mikroinstalacje  PV, fotowoltaika w programach NFOŚiGW, zabezpieczenia instalacji PV przed zwarciami, przeciążeniami i przepięciami, błędy przy projektowaniu systemów PV, finansowanie projektów PV ze środków BOŚ, prezentacja urządzenia do podgrzewania wody ELWA, procedury prawne mikroinstalacji i małych instalacji w gospodarstwie agroturystycznym, źródła finansowania inwestycji OZE  ze środków PROW, opłacalność instalacji PV, mała energetyka wiatrowa w gospodarstwie agroturystycznym, instalacje hybrydowe, gospodarstwo agroturystyczne w programie Prosument, nowoczesna technika grzewcza i produkcja energii elektrycznej, kondensacyjne kotły gazowe a ekologia, systemy zarządzania energią w budynkach, termomodernizacja oraz bieżąca analiza rynku.

Program wydarzeń na www.greenpower.mtp.pl

 
źródło:  http://gramwzielone.pl/trendy/15769/zapraszamy-na-majowe-targi-greenpower
 
Firma Oze-Sun Sp. z o.o. już trzeci rok z rzędu pojawi się na targach Greenpower. Jak co roku będziemy obecni wraz z naszymi partnerami (Selfa PV, A&B SolarCompany oraz MTECH). Wszystkich serdecznie ZAPRASZAMY do hali 8a, stoisko nr44!.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16